Σχετικές αναρτήσεις που αφορούν στην πιστοποίηση

Print

Οδηγίες για την πιστοποίηση και το περιβάλλον του λογισμικού πιστοποίησης (Μάιος - Ιούνιος 2013)

pdf icon Το έγγραφο που βρίσκεται εδώ αφορά σε Γενικές Οδηγίες σχετικά με την εξέταση και Οδηγίες Χρήσης του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος / λογισμικού πιστοποίησης για τους συμμετέχοντες στην πιστοποίηση εκπαιδευτικούς.