Print

WebQuest Γενικά

Ο όρος ιστοεξερεύνηση (WebQuest) εισήχθη για πρώτη φορά το 1995 από τον Bernie Dodge για να περιγράψει μία δομημένη μαθησιακή δραστηριότητα, η οποία είναι προσανατολισμένη στη διερεύνηση (inquiry) με στόχο την επίλυση προβλημάτων, μέσα από την αξιοποίηση πληροφοριών που αντλούνται, κατά βάση, από πηγές του Παγκόσμιου Ιστού (Web). Πρόκειται για ένα μαθησιακό σενάριο ή μια δραστηριότητα τύπου project (σχέδιο εργασίας) που στοχεύει στην ενεργοποίηση όλων των μαθητών και στη συνεργασία μεταξύ τους, ώστε να διαπραγματευτούν ένα θέμα, ένα πρόβλημα ή μια ομαδική εργασία που αναθέτει ο εκπαιδευτικός.

Μέσα από τη στοχευμένη αναζήτηση και συνεργασία των μαθητών, γύρω από ένα κοινό αντικείμενο-σκοπό, οι ιστοεξερευνήσεις μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην καλλιέργεια

δεξιοτήτων αποτελεσματικής και στοχοκεντρικής αναζήτησης πληροφοριών

δεξιοτήτων αξιολόγησης πληροφοριών από πολλαπλές πηγές

στάσεων αυτορρύθμισης κατά την πλοήγηση στον Ιστό.

Συνήθως, οι μαθητές ξεκινούν την αναζήτηση πληροφοριών από τις συγκεκριμένες πηγές και δικτυακούς τόπους που έχει επιλέξει και αξιολογήσει ο εκπαιδευτικός και έχουν ενσωματωθεί στην ιστοεξερεύνηση. Στη συνέχεια επεκτείνονται και σε άλλες πηγές του Παγκόσμιου Ιστού, ανάλογα με τους στόχους της δραστηριότητας και τις δεξιότητές τους. Σε μια κατάλληλα σχεδιασμένη ιστοεξερεύνηση οι μαθητές δεν περιορίζονται στην αναζήτηση της πληροφορίας αλλά προχωρούν στην ανάλυση, αξιολόγηση, σύνθεση, μετασχηματισμό και εφαρμογή της, σύμφωνα με τους στόχους της δραστηριότητας.

Επιπρόσθετα, οι μαθητές μπορούν να αξιοποιήσουν ποικίλες πηγές πληροφορίας (βάσεις δεδομένων, πολυμεσικό υλικό, δεδομένα ηλεκτρονικών συζητήσεων, λογισμικό μικρόκοσμων, ακόμη και συμβατικό υλικό από βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, βίντεο κ.λπ.), καθώς επίσης εκπαιδευτικό λογισμικό και λογισμικό γενικού σκοπού (υπολογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις κ.λπ.). Μελέτες περίπτωσης, εκπαιδευτικές επισκέψεις, πρόσωπο με πρόσωπο συνεντεύξεις με ειδικούς κ.λπ., μπορούν να συμπληρώσουν τις πηγές που έχουν στη διάθεσή τους οι μαθητές, ανάλογα και με το υπό διαπραγμάτευση θέμα κάθε φορά.